GIẢI PHÁP NHÂN SỰ DÀNH CHO STARTUP
—-♦—-

Khóa online Quản lý đội nhóm hiệu quả

Nhân sự thực chiến cho khởi nghiệp – K1 (Khóa tổng)
CEO cần nắm gì về hệ thống nhân sự
Tìm cộng sự, tuyển dụng cho doanh nghiệp startup
Dùng, giữ nhân sự trong các doanh nghiệp startup
Tạo động lực như thế nào trong các doanh nghiệp startup

Một số chương trình offline

 Moti team
 Power of Team

 Bí quyết tuyển dụng từ A đến Z

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP DIỄN RA

KHÓA HỌC
THỜI GIAN DỰ KIẾN
HÌNH THỨC
THAM GIA
Sap Khai GiangKhóa online Bí quyết tạo động lực đội nhóm
Thường xuyên
Online
Đăng ký mua
Sap Khai GiangKhóa online Quản lý đội nhóm hiệu quả
Thường xuyên
Online
Đăng ký mua
Sap Khai GiangNhân sự thực chiến cho khởi nghiệp-k1
5/11-30/11/2018
Online tương tác
Đăng ký
Sap Khai GiangCEO cần nắm gì về hệ thống nhân sự
5/11/2018
Online tương tác
Đăng ký
Sap Khai GiangTìm cộng sự, tuyển dụng cho doanh nghiệp startup
12/11/2018
Online tương tác
Đăng ký
Sap Khai GiangDùng, giữ nhân sự trong các doanh nghiệp startup
19/11/2018
Online tương tác
Đăng ký
Sap Khai GiangTạo động lực như thế nào trong các doanh nghiệp startup
26/11/2018
Online tương tác
Đăng ký

Câu chuyện nhân sự

Công cụ nhân sự

CÁC ĐỐI TÁC