Tài liệu xây dựng quy trình tuyển dụng

Nhân sự được xem là tài sản quý báu của công ty. Nhân sự có ổn thì người quản lý mới có thời gian để phát triển kinh doanh tốt hơn. Thế nhưng, đối với các doanh nghiệp starup việc tuyển dụng được xem như là việc đụng đâu làm đó, không có một quy tắc, quy chuẩn nào cụ thể. Edutainment Viet Nam gửi tặng bạn bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng quy trình tuyển dụng bao gồm tất cả các quy trình, các biểu mẫu  của quá trình tuyển dụng từ khâu tiếp nhận, phỏng vấn và thông báo kết quả tuyển dụng

TẢI TOÀN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUY TRÌNH 

Facebook Comments