CHƯƠNG TRÌNH SẮP DIỄN RA

KHÓA HỌC
THỜI GIAN DỰ KIẾN
HÌNH THỨC
THAM GIA
Sap Khai GiangKhóa online Bí quyết tạo động lực đội nhóm
Thường xuyên
Online
Đăng ký mua
Sap Khai GiangKhóa online Quản lý hiệu quả
Thường xuyên
Online
Đăng ký mua
Sap Khai GiangKhóa online tương tác: Nhân sự thực chiến cho khởi nghiệp
Tháng 11/2018
Online tương tác
Đăng ký
Sap Khai GiangKhóa online tương tác: Bí quyết tìm cộng sự cho start-up
Tháng 11/2018
Online tương tác
Đăng ký
Sap Khai GiangKhóa online tương tác: Kỹ năng phân công công việc cho đội nhóm start-up
Tháng 11/2018
Online tương tác
Đăng ký
Sap Khai GiangKhóa online tương tác: Bí quyết tạo động lực cho đội nhóm
Tháng 11/2018
Online tương tác
Đăng ký
Sap Khai GiangKhóa online tương tác: Quản lý hiệu quả
Tháng 11/2018
Online tương tác
Đăng ký

CÁC CHƯƠNG TRÌNH PUBLIC

KHÓA HỌC
THỜI GIAN DỰ KIẾN
ĐỊA ĐIỂM
THAM GIA
Sap Khai GiangSếp giỏi không làm tất cả
Dự kiến tháng 1/2019
Chưa có cụ thể
Đăng ký
Sap Khai GiangBÍ quyết tuyển dụng từ A-Z
Dự kiến tháng 2/2019
Chưa có cụ thể
Đăng ký
Sap Khai GiangMoti team (Tạo động lực cho đội ngũ)
Dự kiến tháng 3/2019
Chưa có cụ thể
Đăng ký
Sap Khai GiangTrain The Trainer Plus
Dự kiến tháng 4/2019
Chưa có cụ thể
Đăng ký
Sap Khai GiangHoàn thiện hồ sơ nhân sự
Dự kiến tháng 12/2018
Chưa có cụ thể
Đăng ký
Sap Khai GiangPower of team (Sức mạnh đội ngũ)
Dự kiến tháng 2/2019
Chưa có cụ thể
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng quản trị cho đội ngũ cấp trung
Dự kiến tháng 3/2019
Chưa có cụ thể
Đăng ký
Sap Khai GiangXây dựng KPI và BSC
Dự kiến tháng 4/2019
Chưa có cụ thể
Đăng ký
Sap Khai GiangXây dựng lương thưởng 3P
Dự kiến tháng 2/2019
Chưa có cụ thể
Đăng ký
Sap Khai GiangNghệ thuật chăm sóc khách hàng
Dự kiến tháng 1/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng bán hàng qua điện thoại
Dự kiến tháng 3/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng hội thảo
Dự kiến tháng 6/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangGiao tiếp công sở
Dự kiến tháng 2/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTrình bày đỉnh cao
Dự kiến tháng 2/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangĐiều hành cuộc họp
Dự kiến tháng 4/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangQuản lý mục tiêu và lập kế hoạch
Dự kiến tháng 2/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng facebook
Dự kiến tháng 3/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng zalo
Dự kiến tháng 4/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKiểm soát Stress
Dự kiến tháng 1/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangNhân sự cho doanh nghiệp Startup
Dự kiến tháng 1/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai Giang POWER OF TEAM STAFF
Dự kiến tháng 4/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký

CÁC ĐỐI TÁC

Facebook Comments